FAQs Complain Problems

बजेट तथा कार्यक्रम

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

आ.व. २०७७/७८ को फागुन महिनाको वित्तीय विवरण तथा खर्चको फाँटवारी

७७/७८ 03/31/2021 - 13:19 PDF icon Falgun Progressment 20210331_272.pdf, PDF icon Falgun Progressment 20210331_275.pdf, PDF icon Falgun Progressment 20210331-210.pdf

लालझाडी गाउँपालिका को बार्षिक गाउँ विकास योजना 2077/078

७७/७८ 11/18/2020 - 12:35 PDF icon लालझाडी गाउँपालिका को बार्षिक गाउँ विकास योजना 2077/078

लालझाडी गाउँपालिकाको आ.व. २०७६/०७७ को बजेट निति तथा कार्यक्रम

७६/७७ 07/09/2019 - 13:54 PDF icon लालझाडी गाउँपालिकाको आव २०७६-०७७ को बजेट निति तथा कार्यक्रम

लालझाडी गाउँपालिकाको बजेट तथा योजना कार्यक्रम-२०७५/२०७६

७५/७६ 09/14/2018 - 13:15 File लालझाडी गाउँपालिका बजेट तथा योजना पुस्तक

सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको वारे।

७४/७५ 05/30/2018 - 15:30

लालझाडी गाउपालिकाको बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम

७४/७५ 12/13/2017 - 12:52 PDF icon बार्षिक नीति तथा कार्यक्रम.pdf

Pages