FAQs Complain Problems

मासिक प्रगति प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
२०७८ कार्तिक महिनाको खर्चको फाँटवारी । ७८/७९ 11/17/2021 - 10:38 PDF icon खर्चको फाँटवारी.pdf
मंसिर महिनाको आय व्याय विवरण ७८/७९ 12/17/2021 - 14:40 PDF icon मंसिर महिनाको आय व्याय विवरण.pdf
आ व २०७९.८० को असोज महिनाको आय व्याय विवरण । ७९-८० 10/22/2022 - 12:12 PDF icon असोज 2079.80.pdf
आ.व. २०७९.८० मासिक आय व्याय विवरण भदौ सम्म । ७९-८० 10/23/2022 - 12:12 PDF icon २०७९ भाद्र सम्म.pdf
आ व २०७९.८० को कार्तिक महिनाको आय व्याय विवरण । ७९-८० 11/22/2022 - 12:11 PDF icon kartik 2079.80.pdf
आ व २०७९.८० को मंसिर महिनाको आय व्याय विवरण । ७९-८० 12/21/2022 - 12:11 PDF icon मंसिर 2079.80.pdf
आ व २०७९.८० को पौष महिनाको आय व्याय विवरण । ७९-८० 01/18/2023 - 13:35 PDF icon पौष 2079.80.pdf
आ व २०७९.८० को माघ महिनाको आय व्याय विवरण । ७९-८० 02/16/2023 - 12:12 PDF icon माघ 2079.80.pdf
आ व २०७९.८० को असोज महिनाको आय व्याय विवरण । ७९-८० 03/19/2023 - 12:31 PDF icon फागुन 2079.80.pdf
आ व २०७९.८० को चैत्र महिनाको आय व्याय विवरण । ७९-८० 04/17/2023 - 13:35 PDF icon चैत्र 2079.80.pdf

Pages