FAQs Complain Problems

प्रकाशन

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
स्वतः प्रकासन (२०८० साल माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म) ८०/८१ 04/26/2024 - 11:34 PDF icon २०८० साल माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म.pdf
स्वतः प्रकाशन (२०८० साल कार्तिक १ देखि पौष मसान्त सम्म) ८०/८१ 02/04/2024 - 15:35 PDF icon सूचनाको हक (२०८० कार्तिक १ देखि पौष मसान्त सम्म).pdf
स्वतः प्रकाशन (२०८० साल साउन १ देखि असोज मसान्त सम्म) ८०/८१ 10/31/2023 - 12:12 PDF icon २०80 साल साउन १ देखि असोज मसान्त सम्म.pdf
स्वतः प्रकाशन (२०८० बैशाख १ देखि असार मसान्त सम्म) ८०/८१ 07/31/2023 - 12:38 PDF icon स्वतः प्रकाशन (२०८० बैशाख १ देखि असार मसान्त सम्म).pdf
स्वतः प्रकाशन (२०७९ कार्तिक १ देखि पौष मसान्त सम्म) ७९-८० 01/29/2023 - 11:54 PDF icon सूचनाको हक २०७९ कार्तिक १ देखि पौष मसान्त सम्म.pdf
स्वतः प्रकाशन (२०७९ साउन १ देखि असोज मसान्त सम्म) ७९-८० 11/01/2022 - 14:06 PDF icon सूचनाको हक २०७९ साउन १ देखि असोज मसान्त सम्म.pdf
स्वत: प्रकाशन (२०७९ बैशाख देखि असार मसान्त सम्म) ७९-८० 07/29/2022 - 12:42 PDF icon स्वतः.pdf
स्वत: प्रकाशन (२०७८ माघ १ देखि २०७८ चैत्र मसान्त सम्म) ७८/७९ 05/06/2022 - 12:16 PDF icon सूचनाको हक २०७८ माघ १ देखि चैत्र मसान्त सम्म.pdf
स्वत: प्रकाशन (२०७८ कार्तिक १ देखि २०७८ पौष मसान्त सम्म) ७८/७९ 01/31/2022 - 14:00 PDF icon स्वतः प्रकासन.pdf
स्वतः प्रकाशन २०७८ साउन १ देखि असोज मसान्त सम्म ७८/७९ 11/09/2021 - 15:48 PDF icon laljhadirmnc notice_000066.pdf

Pages