FAQs Complain Problems

शिक्षा शाखा

प्रशिक्षक / सहायक प्रशिक्षक विज्ञापन सम्बन्धि सूचना ।
कक्षा ८ को परिक्षा नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धी सूचना ।
लेखा परिक्षकको नाम सिफारिस गरि पठाउने बारे ।
प्राविधिक शिक्षाको पहुँचमा नपुगेका स्थानीय तहका छात्रछात्रालाई प्रिडिप्लोमा तथा डिप्लोमा तहमा निःशुल्क अध्य्यनका लागि प्राविधिक शिक्षामा विशेष छात्र बृत्ति कार्यक्रममा प्रवेश परिक्षाका लागि आवेदन फाराम भर्ने बारे अत्यन्त जरुरी सूचना ।
लेखा परिक्षक नियुक्ति गर्ने सम्बन्धि सूचना ।
गणित शिक्षकको आवश्यकता सम्बन्धि सूचना
नेपाली शिक्षकको आवश्यकता सम्बन्धि सूचना
शिक्षक आवश्यकता सम्बन्धि सूचना
शिक्षक सेवा आयोग तयारी कक्षा संचालन सम्बन्धी सूचना ।

Pages