FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

१ र २ नं.वडा कार्यलयमा रहेका खडा रुख बोल पत्रद्वारा लिलाम बिक्रि गर्ने बारेको सुचना

७४/७५ 05/03/2018 - 12:11

बोलपत्र

७४/७५ 04/24/2018 - 09:19

दरभाउपत्र

७४/७५ 04/20/2018 - 10:09 PDF icon suchana darbhau bldg n gravel.pdf

ठेक्का नं. १६, १७, १८ र १९ को सम्झौता गर्न आउने बारे सुचना

७४/७५ 03/16/2018 - 12:24 PDF icon combinepdf.pdf

आ.व. २०७४/०७५को ठे.नं. १६, १७, १८ र १९ को दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आसयको सुचना

७४/७५ 03/09/2018 - 12:57

सिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सुचना

७४/७५ 02/12/2018 - 10:37

सिलबन्दी दरभाउपत्रको सुचना

७४/७५ 01/02/2018 - 10:54

ह्यूमपाईप खरिद तथा ढुवानीको दरभाउ पत्र स्वीकृतिको आसय सम्बन्धी सुचना

७४/७५ 12/27/2017 - 13:45

ब्याक हो लोडर तथा हाईड्रोलिक ट्राली सहितको ट्रेक्टर खरिद सम्बन्धी आसयपत्रको सुचना

७४/७५ 12/27/2017 - 13:42

ब्याक हो लोडर र हाईड्रोलिक ट्राली सहितको ट्राक्टर को स्पेसीफिकेसन् नमुना

७४/७५ 11/20/2017 - 16:05 PDF icon of (1).pdf

Pages